Sikkerhet er viktig

Garasjeporter kan være farlige. Derfor ble det i 2005 innført nye sikkerhetsnormer for garasjeporter og portåpnere.

Vi nordmenn er svært opptatt av sikkerhet. Særlig barnas sikkerhet. Vi ville ikke drømme om å kjøpe en ny bil uten sikkerhetsbelter, airbag og annet sikkerhetsutstyr. Det finnes nesten ikke grenser for hva vi er villige til å betale for dette. Som foreldre slipper vi ikke barna ut i båt uten redningsvest, eller på sykkel uten sykkel­hjelm. Men hvor mange tenker på at garasjeporten kan være en dødsfelle, spesielt for barn? Ikke mange.

Sikre porter koster litt mer

Det er nesten bare oss som jobber med porter i det daglige, som er interessert i garasjeporter. Alt for mange som skal kjøpe seg en ny port, er bare interessert i én ting: porten skal være billig! Og det selges hvert år tusenvis av enkle, billige garasjeporter, hvor produsenten har knepet inn på alle områder for å presse prisen ned. Men gode produkter med høyt sikkerhetsnivå er sjelden billige, fordi gode og sikre tekniske løsninger koster litt mer.

Nye sikkerhetsnormer
Det har skjedd flere dødsulykker med garasjeporter i Europa, faktisk to i Sverige og én i Norge. I tillegg har det skjedd mange mindre ulykker med personskader som avklipte hender og fingre, kuttskader m.m. For ikke snakke om uhell som bare har gått utover biler og gjenstander.
Derfor ble det innført nye felleseuropeiske CEN-sikkerhetsnormer for garasjeporter og portåpnere i 2005, NS-EN 12453 og NS-EN 12604. Gjennom EØS-avtalen er disse normene automatisk blitt Norsk Standard og sidestilt med Norsk Lov. Faktisk er det nå ulovlig å omsette en del av de billigste og dårligste portene som finnes på markedet i dag, hvis de ikke blir oppgradert til å oppfylle normene. Dessverre finnes det useriøse aktører som unnlater å gjøre sine kunder oppmerksomme på at produktene deres ikke tilfredsstiller normene, eller bagatelliserer sikkerhetsaspektene.

Hva er nytt?

Her i landet er nesten alle nye garasjeporter av typen leddheisporter, som nesten har fortrengt vippeportene fra markedet. Vi har derfor valgt å konsentrere oss om leddportene i denne artikkelen.
Blant de viktigste kravene i de nye sikkerhetsnormene, er følgende:

  • Klemsikre ledd mellom portseksjonene. Det skal være umulig å få hender eller fingre inn mellom seksjonene, både fra innsiden og utsiden. Dette for å unngå at hender og fingre kommer i klem og skades, i verste fall blir klippet av.
  • Skjerming av vaiere. Vaiere som går åpent fra bunnen av porten og opp langs veggskinnene kan medføre fare for kutt- og riveskader, og i de verste tilfellene kan de påføre store skader dersom noen ved et uhell skulle få armen mellom porten og vaieren.
  • Skjerming av løpehjulene. Det skal ikke være mulig å skade fingrene dersom disse kommer inn mellom hjulene som løper i portens skinner. På de sikreste portene går løpehjulene helt skjult i skinnene.
  • Sikring ved brudd i fjær eller vaier. Det er voldsomme krefter lagret i fjærene på en garasjeport, og stygge ulykker har skjedd ved at en vaier har røket og den tradisjonelle strekk­fjæren har slynget rundt i garasjen som en slegge. Slike fjærer må være utstyrt med en sikring, eller aller helst bygges inn så slike faremomenter elimineres. På de beste portene er strekkfjæren erstattet av en torsjonsfjær. Ved et eventuelt vaierbrudd vil fjæren fortsatt sitte viklet rundt akslingen over porten, og således ikke kunne påføre noen skade.
  • Fallsikring ved brudd i fjær eller vaier. Selve porten vil kunne rase ukontrollert ned når vekten av den ikke lenger holdes i sjakk av fjærene og vaierne. En fallsikring slår inn ved et vaierbrudd, og låser portbladet fast slik at det ikke kan rase ned. På lette porter vil det kunne anses trygt nok at porten har doble vaiere og fjær­pakker som består av flere, uavhengige fjærer. Dermed elimineres risikoen for at porten vil rase.
  • Fjerne utstikkende deler. Barn har mistet livet ved at utstikkende beslag og bolter på porten har hektet seg fast i tøyet, slik at barnet har blitt løftet opp under taket og falt i gulvet derfra. Slike beslag kreves derfor fjernet, bygget om eller skjult bak deksler.

Automatiske porter anses som spesielt farlige

Svært ofte rygger man ut av garasjen, trykker på fjernkontrollen, og kjører av gårde mens porten går ned, uovervåket, med opplagt risiko for ulykker.
På nesten alle portåpnere kan klemkraften reguleres manuelt, på noen kan denne stilles til over 100kg. Mange av de vanligste kombinasjonene av port og åpner som står installert i Norge i dag, kan i siste del av lukke­bevegelsen gi en klemkraft på over 200kg.  Dette er mer enn nok til å ta livet av et barn som kommer i mellom!

  • Klemkraftføler. De fleste nye portåpnere er utstyrt slik at de stanser dersom porten støter på en hindring. Men fordi klemkraften ofte settes på full kraft, ”for sikkerhets skyld”, blir denne føleren i praksis koblet ut. Hvis en portåpner ikke orker å dra porten med normal kraft, er det porten det er noe feil med. Sørg derfor at porten er optimalt justert før du kobler til en portåpner.
  • Portåpnere må ha dobbelt sikkerhetssystem. Port­åpnere med manuell regulering av klemkraften skal påmonteres for eksempel fotoceller som overvåker nedre del av portåpningen. Hvis noen eller noe kommer i veien og bryter lysstrålen, vil porten stoppe og snu momentant. Det er ikke få bileiere som har parkert midt i portåpningen, og så opplevd at noen ved et uhell har satt i gang porten. I verste fall kan bilen få en stygg bulk. Med fotoceller påmontert portåpneren vil porten ikke engang starte!

Hvem får skylden hvis noen skader seg i din garasjeport?

Sikkerheten er ditt ansvar!

Eieren av en garasjeport er ansvarlig for at gjeldende lover og forskrifter følges. Dette ansvaret gjelder ikke bare deg og din familie, men kan også gjøres gjeldende overfor tredjemann, f.eks naboens barn. Når du skal velge garasjeport, må du påse at valget faller på porter som tilfredsstiller de nye CEN-sikkerhetsnormene, og at dette kan dokumenteres ved at porten er CE-merket.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål vedr. sikkerhet.

Crawford garasjeporter tilfredsstiller alle disse kravene.