Om Crawford CENTER Oppland

Daglig leder og eier Per Arne Monsrud i firma P A Monsrud salg- og kontortjeneste har endret firma navn til P A Monsrud Port Center, og har over 26 års erfaring som autorisert forhandler av Crawford garasjeporter. Vi selger, monterer og utfører service på Crawford produkter i Oppland, Hedmark og Buskerud.

Vi er en ledende leverandør av Crawford garasjeporter i vårt distrikt. Vi følger deg opp som kunde og yder deg god service.

 

Våre lokaler

Vi har lokalene våre i en lagerbygning ca 8km fra Gran sentrum. I retning Grymyr. Pilen på bildet
viser hvor innkjøringen til lokalet er. Trykk på bildet for å komme til google maps for å se
veibeskrivelsen.

Vedlikehold på garasjeporter.

Vi skifter fjærer, wiré, ruller/løpehjul og de fleste komponenter
en garasjeport består av. Vi jobber også med ettersyn og reparasjon
av portautomatikk samt montasjekontroll med sluttjustering etter
selvmontasje.

Montasje av garasjeporter.

- Montering av nye porter.
- Ettermontering av portåpner på eksisterende porter.
- Montering av tilbehør, kodelås med mer..