Modellvarianter av Lakal rulleport

Lakal rulleport kan man få i flere forskjellige
varianter. Disse varaianter fører vi:

modell1

modell2

modell3