Crawford Garasjeporter, måltaking

Plassbesparende prinsipp

En leddheisport er meget plassbesparende i forhold til andre porttyper ved at bevegelsen
er vertikal; porten beveger seg rett opp og ned i åpningen. Dessuten oppnås fri
portåpning ved at portbladet ”forsvinner” ut av portåpningen og inn under taket. Med
Crawford Garasjeporter kan man få en portåpning med tilnærmet full innkjøringshøyde;
ingen deler av porten stikker ned i åpningen i åpen stilling. (Ved manuelle porter, eller
porter med lavløftbeslag, vil ikke alltid full innkjøringshøyde oppnås)

Nødvendige forutsetninger i garasjen.

Leddheisporter monteres på innsiden av frontveggen i garasjen, heretter kalt portveggen.
Portveggens innside må være jevn og loddrett, samt gi skruefeste for de innfestinger som
porten henger i. Garasjen må være så dyp at portblad og takskinner får plass liggende
under taket. Dersom portåpner skal monteres, krever denne ytterligere noe overhøyde og
romdybde.

Portåpningen

Leddheisporter monteres på innsiden av frontveggen i garasjen, gjerne kalt portveggen.
Porten skal dekke portåpningen = lysåpningen.
Alle porter skal bestilles etter lysåpningens mål.
Porten vil så leveres med det nødvendige overmål slik at portåpningen dekkes.

Dette beregner Crawford.

Eventuell karm eller list på portåpningens innside fjernes før montasje. For tilfredsstillende
innfesting av veggskinnenes øvre del, bør sidestendere i portåpningen føres minst 100 -
200mm over åpningen, avhengig av modell og balanseringsløsning.
Garasjen må være så dyp at portblad og takskinner får plass liggende under taket.
Dersom portåpner skal monteres, krever denne ytterligere noe overhøyde og romdybde.
Se tabell ”Plassbehov”.
Taket
Takskinnene skal festes vinkelrett innover, på begge sider av portåpningen, slik at de peker
innover i garasjen. Hvis innvendig takhøyde overstiger portåpningens høyde + 50cm, må
ekstra lange takjern bestilles, dersom ikke innfestingen løses på annet vis.
Dersom portåpner skal monteres, må det finnes solid feste for motorskinnen midt over
portåpningen.
Gulvet
Gulvet må være støpt eller avrettet horisontalt. Fall utover anbefales. Porten har en
bunnpakning av gummi som kan ta opp ujevnheter på maks 5mm. For at porten skal
tette godt mot gulvet, er det viktig at dette er jevnt og i vater der porten treffer.
Ytterligere beskrivelser kan finnes i dokumentet ”Monteringsforutsetninger for Crawford
Garasjeporter”. Måltaking og plassbehov
Se skisse som viser måltaking, samt tabell i prislisten som viser de ulike portmodellenes
plassbehov.
Porten bestilles etter lysmål bredde (A) x lysmål høyde (B) i ferdig portåpning.
(Lysåpningen kan være mindre enn de bestilte mål, men ikke større.) Portbladet skal
normalt overlappe portåpningen med 20 – 25mm på hver side. Dette beregnes av
Crawford.
Overhøyde (E)
For å få plass til at porten skal forsvinne opp, ut av portåpningen og inn under taket,
kreves en viss avstand fra portåpningens overkant opp til himling. Dette kalles overhøyde.
Overhøyden må være tilgjengelig i hele romdybden, dvs uten å komme i konflikt med
eventuelle lamper, bjelker, rør eller andre installasjoner eller hindringer. Eventuell portåpner
ligger over selve porten, derfor krever automatiske porter litt større overhøyde enn
manuelle porter.
Ved manuelle porter anbefales det at plass avsettes for eventuell ettermontering av
portåpner, dersom dette er mulig.
Dersom overhøyden er lav, eller det er ønskelig å unytte garasjens innvendige høyde
maksimalt, kan porten utstyres med lavløftbeslag. Dette beslagsettet reduserer
overhøydebehovet. Hvor mye reduksjonen blir, avhenger av portmodell og fjærsystem.
Vær oppmerksom på at porten da i visse tilfeller ikke vil gå helt ut av åpningen i åpen
stilling, slik at den effektive kjørehøyden ikke alltid blir økt i vesentlig grad med
lavløftbeslag. Se tabell ”Plassbehov”. Imidlertid man i mange tilfeller kunne unngå en
kostbar ombygging av portåpningen.
Sideplass (C, D)
Nødvendig sideplass må finnes på hver side av portåpningen, slik at veggskinnene kan
monteres på veggens innside fra gulvet og opp. Eventuell ringmur eller lignende som
stikker inn i rommet må pigges bort, slik at veggskinnen kan festes plant på veggen.
Skruefeste må finnes ca 40 – 70mm inn på hver side av portåpningen, noe avhengig av
modell. Ved bruk av skinnevinkler for feste i mur, øker kravet til sideplass.
Romdybde (F)
Romdybden angir hvor langt inn i rommet takskinnene stikker. Dette målet varierer med
portens høyde, og er også noe forskjellig fra portmodell til portmodell. Dersom porten
utstyres med automatisk portåpner øker kravet til romdybde. Pass på at det ikke finnes
dragere, rør, lamper eller andre installasjoner som kan komme i konflikt med porte